Tuna torg 

Hållbara och attraktiva bostäder

Kring Tuna torg i Tumba vill vi skapa hållbara, trygga och attraktiva bostäder.

Området ska bli en trygg och inkluderande mötesplats för rekreation och social samvaro – både för de som flyttar hit och de som redan bor här. Nya butikslokaler aktiverar gatulivet och gröna lekmiljöer inspirerar både vuxna och barn.

På ett nytt, södervänt torg av öppen karaktär skapar vi kommersiella lokaler med varierande innehåll som berikar stadslivet. Torget blir även en plats för tillfälliga aktiviteter som t ex loppisar och julmarknader.

I kvarteren erbjuder vi en variation av boendeformer och skapar inbjudande gårdsmiljöer med odling, gott om grönska och plats för samvaro. Allt för att främja den sociala hållbarheten. Gemensamma ytor som t ex entréer och trapphus utformas med stort fokus på boende.

En gemensam cykelverkstad och cykelpool uppmuntrar till en hållbar livsstil. För att ytterligare förstärka platsens hållbara värden har vi ambitionen att återbruka material som redan finns här idag.

Nrep har i många år lagt stor energi på att ta oss an hållbarhetsfrågan på riktigt. Alltid utifrån de tre perspektiven socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi arbetar utifrån en strategi som vi kallar 90/10 och 10/90. Det innebär att i 90% av våra projekt ska vi vara 10% mer hållbara än standard i branschen. Och 10% av projekten ska vara spjutspetsprojekt – 90% mer hållbara. Med det som utgångspunkt skapar vi förutsättningar för att förverkliga projektets vision. Tuna Torg ska vara 10% mer hållbart än övriga projekt på den lokala bostadsmarknaden.

Projektet ska certifieras enligt Breeam med betyg ”very good”

Om projektet

  • Projekttyp: Bostadsutveckling

  • Plats: Tuna torg, Tumba

  • Hållbarhetsprofil: Hållbarhetscertifieringen Breeam Very Good eftersträvas, som ställer hårda krav på fastighetens miljöprestanda.

  • Storlek: Ca 270 lägenheter

  • Färdigställande: 2026/2027