UN17 village

SLÅENDE AMBITIONER

Många människor strävar efter en mer hållbar livssil. Parallellt med att städerna blir större växer även ensamheten, där många känner sig isolerade och avskilda.

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att höja människors fysiska och mentala livskvalitet värden över. Med UN17 Village utvecklar vi ett bostadskvarter med den ambitiösa målsättningen att integrera alla 17 hållbarhetsmål – i samma projekt.

Ett landmärke för framtiden

Vid färdigställandet kommer UN17 Village utgöra ett landmärke för Köpenhamn, men även symbolisera Nrep:s visioner för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Med hjälp av nya, digitala designverktyg utformar vi en välgenomtänkt och analyserad konstruktion med så miljövänliga lösningar som möjligt. De fem byggnaderna i olika färger kompletterar varandra och är alla utformade för specifika grupper. Här utvecklas hem för familjer, seniorer och unga yrkesverksamma i form av mindre lägenheter, traditionella familjebostäder och bostäder som möjliggör att kombinera arbete och fritid.

Byggnaderna ska omge gemensamma ytor såsom middagsplats för boende och besökare, en hälsoklinik med fokus på de boendes välmående och ett hälsocenter med gym, pool och bastu. De gemensamma ytorna ska utgöra naturliga samlingsplatser och inspirera till en livsstil med inslag av cirkulärekonomi.

Avtryck och certifiering

För att kunna integrera FNs 17 hållbarhetsmål i praktiken, har vi klustrat dem i sex huvudkategorier – biologisk mångfald, gemenskap, hälsa, material, vatten och energi.

I respektive kategori har Nrep utvärderat en omfattande mängd möjliga åtgärder och initiativ för att hitta dem med störst inverkan. Med extra avsatta medel har vi valt ut omkring 200 initiativ som kommer ta projektet mot de uppsatta hållbarhetsmålen.

En särskilt fokusområde är att säkerställa låga koldioxidutsläpp i byggfasen. Våra förväntningar är att kunna minska koldioxid­avtrycket med 30-40 procent i fyra av de fem byggnaderna genom en byggmetod som i stor utsträckning använder trä av hög kvalitet och lätta fasader.

För den femte byggnaden och för hela projektets fundament kommer vi tillsammans med betongproducenten Aalborg Portland att för första gången i i stor skala använda en ny typ av betong, FutureCem, som reducerar CO2-utsläppen men upp till en tredjedel.

Om projektet

  • Projekttyp: Stadsutveckling, 5 bostadsfastigheter i ett kvarter

  • Plats: Orestad, Köpenhamn, Danmark

  • Hållbarhetsprofil: Eftersträver certifieringarna: DGNB Platinum och Gold, DGNB Heart, Well. 100% av elen kommer från förnybara källor.

  • Storlek: 35 000 kvm bostadsyta, mer än 500 hyresbostäder på 40-100 kvm

  • Arkitekter: Lendager och Aarstiderne

  • Ingenjör: Moe

  • AI-baserat desginverktyg: Spacemaker