UN17 village

HÖGA AMBITIONER

Varje månad byggs motsvarande ett nytt New York i världen och om bara 30 år beräknas 70 procent av världens befolkning bo i urbana områden. Det innebär en enorm utmaning att skapa bostäder för de miljarder människor som kommer att leva sida vid sida i metropolerna. Bostadsfrågan är dock långt ifrån det enda problemet med urbaniseringen. Med den urbana migrationen följer ökade luft-, ljus- och bullerföroreningar, ojämlikhet, ensamhet, stress, logistiska utmaningar – och även oförutsedda problem.

Vi kan inte fortsätta att bygga som vi har gjort tidigare. De drastiska klimatförändringarna som förorsakas av människan är inte längre en hypotes eller ett oroande framtidsscenario utan en realitet – och byggbranschen är en av de främsta orsakerna. På Nrep tror vi att en förändring är möjlig. Vi tror att vi tillsammans kan initiera en rörelse som kan revolutionera branschen och göra byggsektorn till en positiv bidragsgivare till en hållbar framtid. En framtid för både människor och den natur vi är en del av.

De globala målen för hållbar utveckling har lanserats för att förbättra det fysiska och mentala välbefinnandet för människor världen över och med UN17 Village har vi integrerat alla 17 globala målen i en och samma byggnad i kombination med de högsta standarderna för hälsa och hållbarhet. Vi anser att resultatet är implementeringen av det mest ambitiösa byggnadsprojektet någonsin.

Läs mer på vår hemsida för UN17 Village.

Ett landmärke för framtiden

Vid färdigställandet kommer UN17 Village att utgöra ett viktigt landmärke både för Nrep:s ambitioner och visioner gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och för hela Ørestad i Köpenhamn.

Med hjälp av moderna digitala verktyg har vi utformat en noggrant analyserad och välgenomtänkt konstruktion. De fem byggnaderna i olika färger kompletterar varandra, men var och en är anpassad till olika grupper av hyresgäster, från unga yrkesverksamma som ännu inte har stadgat sig till familjer i alla åldrar och seniorbostäder. Det finns små lägenheter som lämpar sig för singlar, bostäder som gör det möjligt att kombinera arbete och fritid samt mer traditionella familjebostäder.

Bostadshusen är grupperade kring gemensamma utrymmen som takterrasser, ett växthus, en matsal och bankettsal samt en verkstad och ett center för gemensamma faciliteter. Målet är att dessa ytor ska fungera som samlingsplatser och inspiration för en mer hållbar livsstil baserad på en cirkulär ekonomi.

Påverkan och certifiering

Vi har utvecklat ett holistiskt synsätt som omfattar hållbarhet i stort inom teman som material, energi, vatten, biologisk mångfald, hälsa och samhälle. Ytterligare en investering har gjorts i projektet för att identifiera cirka 200 specifika initiativ som stärker de höga ambitionerna att anpassa oss till FN:s mål för hållbar utveckling.

Ett av initiativen handlar om att använda FutureCem, en ny typ av cement som släpper ut 30 procent mindre CO2 än vanlig cement, medan ett annat handlar om att använda trästomme i en av byggnaderna. Förutom byggmaterial har vi fokuserat på en lång rad parametrar inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, till exempel om utformningen av de gemensamma utrymmena uppmuntrar till social interaktion och om växt- och djurlivet runt byggnaderna frodas.

Ambitionen är att UN17 Village i Ørestad ska bli den första av många UN17 Villages världen över och att bygget ska utgöra början på en mer hållbar utveckling av den byggda miljön och de liv som levs i den.

Om projektet

  • Projekttyp: Stadsutveckling, 5 bostadsfastigheter i ett kvarter

  • Plats: Orestad, Köpenhamn, Danmark

  • Hållbarhetsprofil: Eftersträver certifieringarna: DGNB Platinum och Gold, DGNB Heart, Well. 100% av elen kommer från förnybara källor.

  • Storlek: 35 000 kvm bostadsyta, mer än 500 hyresbostäder på 40-100 kvm

  • Arkitekter: Lendager och Sweco

  • Ingenjör: Artelia

  • AI-baserat desginverktyg: Spacemaker