UPCYCLE studios

Bo i en världs­revolution

En aktiv och ansvarsfull livsstil med så låg klimatpåverkan som möjligt blir viktigt för allt fler. Något som Upcycle Studios är ett unikt svar på. Mer än två tredjedelar av bostadsprojektet har byggts av återbrukat material, exempelvis betong från byggnationen av Köpenhamns tunnelbana. Det omfattande arbetet med återbruk resulterade i att projektet hamnade på den hyllade listan ”World Changing Ideas”.

Genom Upcycle Studios möter vi även den växande trenden och viljan att kombinera bostad med arbetsplats – i radhusen finns möjligheten att ha sin arbetsplats eller till och med ett mindre företag. Tillsammans med AG Gruppen har vi utvecklat fastigheterna till att samspela fint med omgivningen och samtidigt underlätta en flexibel livsstil där arbete och fritid naturligt smälter samman.

Avsevärt låga koldioxidutsläpp

Nrep har arbetat tätt med arkitekterna från Lendager för att utforska potentialen i att använda återbrukade material i byggfasen. Resultatet visar tydliga vinster ur miljösynpunkt men även ekonomiska fördelar för ägaren, användaren och samhället.

Vi har genomfört en livscykelanalys av klimatpåverkan och undersökt livscykelkostnaderna för byggnaderna. Analyserna visar att återbruk är ett väldigt bra alternativ till vanliga byggmaterial, särskilt om vi kan hitta ett sätt att göra det i stor skala.

Sett till materialen har vi en koldioxid­minskning på 32 procent för Upcycle Studios och sett till både inbäddad koldioxid och koldioxid från driften under en livstid på 50 år sparar Upcycle Studios 45 procent CO2.

Om projektet

  • Projekttyp: Bostadsutveckling

  • Plats: Orestad, Köpenhamn, Danmark

  • Hållbarhetsprofil: Omfattande användning av återbrukat material med 904 ton återbrukad betong från byggnationen av Köpenhamns tunnelbana, spillträ som golv och återbrukade fönster. El och energi från solceller och värmepumpar.

  • Storlek: 3 440 kvm, 20 radhus

  • Färdigställande: 2018

  • Utvecklare och ägare: Nrep/AG Gruppen

  • Arkitekt: Lendager

  • Entreprenör: AG Gruppen

  • Rådgivande ingenjör: Moe