Vällingby centrum

Mötesplats med fokus på småskalighet

Närhet och hållbarhet är två viktiga delar i dagens 15-minutersstad där det du behöver i vardagen inte ska vara mer än en kvart bort. I Vällingby i Stockholm har vi förvärvat handels- och mötesplatsen Vällingby Centrum från Stockholms stads bostadsbolag Svenska Bostäder, som har varit ägare sedan centrumet invigdes 1954.

Här utvecklar vi platsen till ett levande stadsdelscentrum med fokus på närservice, vardagliga behov och varierat utbud av konsumtion. Vi vill skapa den småskaliga, nära och trygga platsen med möten mellan människan och social hållbarhet i centrum.

Genom att ta med oss våra erfarenheter från stadsutveckling in i projektet vill vi tillsammans med kommunen, verksamheterna och människorna på platsen utveckla centrum. För att få in mer liv och rörelse under fler timmar på dygnet vill vi förutom att utveckla centrumet som handels- och arbetsplats också undersöka möjligheter till fler bostäder och minska centrumets klimatavtryck bland annat genom energibesparande åtgärder.

Närhet och kulturhistoriska värden

Vällingby Centrum är känt som världens första centrum skapat med ABC-staden som modell. Som en av Stockholms första förorter som växte fram tillsammans med tunnelbanan blev Vällingby internationellt känd med sin unika stadsplanering: en stadsdel med arbetsplatser, bostäder och centrum, allt du behöver i vardagen. Som stadsbyggnadsprojekt är det en föregångare med sitt fokus på närhet och levande stadsmiljöer. Här finns öppna gator och torg i en kulturhistoriskt unik miljö, med dåtidens uttryck och genom åren tillkommande bebyggelse som nya årsringar. Det är enkelt att ta sig hit tack vare utmärkta kommunikationer med tunnelbana, busstorg och goda vägförbindelser.

Vällingby Centrum 1957

Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004) Skapad: 1957.
Objekt-ID: Stockholms stadsmuseum. Fotonummer Fa 49527 ; Fotonummer POSD 67

Om projektet

  • Projekttyp: Centrumutveckling

  • Plats: Vällingby, i Stockholms Västerort

  • Storlek: 76 206 kvm fördelat på sex fastigheter. Stockholms sjunde största köpcentrum och närmaste centrum för 213 000 stockholmare

  • Historia: Invigdes 1954. Rustades upp och moderniserades 2004–2008, modevaruhuset Kfem ritat av arkitekten Gert Wingårdh tillkom