VÅRBERGS­TOPPEN

ETT HEM FÖR UNGA I GEMENSKAP

För unga människor blir trösklarna in på bostads­marknaden allt högre i ett växande Stockholm. Samtidigt fortsätter känslan av ensamhet att breda ut sig i större städer, trots att antalet invånare blir fler.

Invid Vårbergstoppen i södra Stockholm utvecklas nu 174 ungdoms­bostäder för att möta dessa utmaningar. Med stort fokus på social hållbarhet och gemenskap utgör bostäderna ett viktigt tillskott av lägenheter dedikerade till just unga stadsinvånare.

Social hållbarhet som ledord

Ungdomsbostäderna utvecklas inom stadsutvecklings­projektet Fokus Skärholmen som ska bidra till att området, där knappt några bostäder byggts sedan miljonprogrammets tid, blir en levande och attraktiv plats i Stockholm. Totalt ska minst 4 000 bostäder byggas i närheten av skolor, närservice, grönområden och mötesplatser.

En viktig målsättning för hela stadsutvecklings­projektet är social hållbarhet. Som fastighetsägare har vi med ett långsiktigt perspektiv avsatt resurser för att över tid uppmuntra och stötta de boende i att förverkliga egna initiativ så som stadsodling och hälsoaktiviteter. Något som ska skapa naturliga kontakter och bidra till att de boende lär känna sina grannar.

I syfte att ytterligare förstärka trivseln utvecklas de ljusa, generösa entréerna som möblerade och aktiva mötesplatser.

Närhet till natur och stad

Bostäderna byggs i direkt anslutning till en ny upplevelserik stadspark och aktivitetsstråk som är under uppförande. I stadsparken planeras öppna ytor, grillplatser och utomhusgym. I närheten finns även naturreservat och badplatser som underlättar en aktiv livsstil.

Den gröna innegården utgör dessutom en naturlig plats för sociala möten med träd, trädäck och små stigar. Fastighetens gemensamma ytor utvecklas med fokus på att främja en hemtrevlig och välkomnande kultur bland så väl boende som besökare.

Vårbergstoppen är även beläget med gång- och cykelavstånd till både kommunaltrafik och Skärholmens centrum med butiker, restauranger och service. Den som vill åt pulsen i Stockholms city tar sig dit på 20-25 minuter.

Majoriteten av bostäderna blir tvårumslägenheter, men projektet inrymmer även bostäder med ett och tre rum. Vårbergstoppen utvecklas av Wästbygg.

OM PROJEKTET

  • Projekttyp: Bostadsutveckling, ungdomsbostäder

  • Plats: Vårbergstoppen i södra Stockholm

  • Hållbarhetsprofil: Social hållbarhet prioriteras genom en utformning som underlättar en inkluderande kultur samt avsatta resurser för att genomföra aktiviteter och att stötta de boende i gemensamma projekt. Svanenmärkt boende.

  • Storlek: 174 ungdomslägenheter: 1-3 rum och kök på 24-63 kvm.

  • Utvecklare: I samarbete med Wästbygg

  • Färdigställande: 2022

Kontakt för förvaltning och uthyrning

Kontakt gällande förvaltningsfrågor och felanmälan sker till Fastighetsägarna som nås på forvaltare@fastighetsagarna.se
Kontakt gällande uthyrning av lägenheter kundservice@fastighetsagarna.se
Webbplats för uthyrning av lägenheter på Vårbergstoppen se HomeQ eller Bostadsförmedlingen

  • ”Ungdomsbostäderna är ett projekt som för Stockholm i rätt riktning mot bakgrund av den ansträngda bostadssituationen. Nu bidrar vi med ett långsiktigt perspektiv i Stockholms Stad och framförallt i ett viktigt fokusområde. Utöver de funktionella lägenheterna blir utformningen av bostadshuset och de gemensamma ytorna viktigt för att skapa en hemtrevlig kultur.”

    Rickard Langerfors