Övriga segment

Lokala samhällen, lokala lösningar

I flera nordiska städer arbetar vi med lokala fastighetsprojekt som bidrar till att skapa levande miljöer för invånare, arbetare och besökare. Närcentrum och hotell är exempel på fastigheter som spelar en viktig roll för lokala samhällen. Med strategisk, operativ och lokal expertis bidrar vårt team till att stärka både större stadsdelar och mindre områden. Vi investerar också i andra relevanta möjligheter från fall till fall. Se några exempel nedan.

ETT KLASSISKT HOTELL MED EN GRÖNARE FRAMTID

Clarion Hotel Amaranten är en hotellinvestering som gjordes i Stockholm 2020. Vår ambition är att säkerställa högkvalitativ fastighet över tid, med fokus på att uppgradera byggnaden ur ett hållbarhetsperspektiv. Nordic Choice Hotel driver hotellverksamheten i fastigheten.

LOKALA NÄR­CENTRUM FÖR VARDAGS­BEHOV

Genom ett joint venture med Grandholm Gruppen äger vi fem närcentrum i Stockholmsregionen. Centrumen utgörs till stor del av vårdcentraler, skolor, äldreboenden och dagligvaru­handel. Framgent är ambitionen att utveckla fler bostäder i anslutning till centrumen.

VITALISERING AV DET LOKALA CENTRUMET

I Herlev, utanför Köpenhamn, investerar vi i ett nytt och levande stadscentrum för kommunen, tillsammans med CASA A/S. Under 2023 ska stadshuset flyttas till centrumet, beläget i anslutning till ett mindre shoppingcenter, bostäder och kontor som tillsammans kommer utgöra en dynamisk plats kring den kommande spårvagnen.

NYTT LIV TILL PROBLEMTYNGD BYGGNAD

En byggnad i Vesterbro, Köpenhamn, hade kantats av utmaningar med att hitta rätt användningsområde i flera år. När Nrep tog över lät vi det kreativa hotellkonceptet CityHub flytta in och därmed öppna sin första site utanför Nederländerna. Fastigheten har totalrenoverats med sovhytter, lounge och gemensamma lokaler.

RELATERADE LÖSNINGAR

Skala upp lösningar

Vi tillämpar både välbeprövade och nya lösningar vid våra fastighetsprojekt. Ibland har de nya lösningarna potential att vidareutvecklas och implementeras i fler sammanhang. I dessa fall inkuberar och vidareutvecklar vi idéerna – och förbereder dem för att skalas upp.

Det senaste exemplet är de erfarenheter från enskilda kontorsprojekt i Helsingfors och Köpenhamn som kombinerades med fortsatt marknadsreserach och produktutveckling. Resultatet blev lanseringen av ett nytt, flexibelt kontorskoncept, Woods.

Övriga segment