Real estate

Innovativa fastighets- lösningar för städer  

Många huvudstäder i norra Europa växer snabbt och ställs följaktligen inför flera utmaningar. Vårt fokus är att möta behov som uppstår från långsiktiga strukturella och demografiska trender genom att skapa bättre fastighetslösningar med ett kundcentrerat tänkesätt.

Vi ser på kundbehov, produktlösningar och samarbete med olika aktörer på ett nytt sätt – allt för att lösa reella problem och bidra till ett mer hållbart och levande samhälle. Vi strävar efter att skapa mervärde genom att prioritera slutanvändarens behov av att ha en stor inverkan på samhället samt en låg klimatpåverkan.

FASTIG­HETER MED FOKUS PÅ KUNDEN

Fastigheter utgör världens största produktkategori. Ironiskt nog är det antagligen även den bransch med störst brist på kundfokus. På Nrep vill vi ta ett nytt grepp – i en bransch som i stor utsträckning ser fastigheter som en finansiell tillgång, ser vi istället en produkt med en användare, vår kund.

Vi utvecklar fastighetslösningar med kundorienterade koncept. Fastigheter som löser problem och skapar värde på riktigt. Alla våra lösningar skiljer sig åt eftersom de adresserar olika utmaningar, möter olika behov och är specifikt framtagna för respektive kundgrupp. Men gemensamt för alla lösningar är kombinationen av djup kundinsikt, värdeskapande koncept och en framåtlutad inställning till hållbarhet.

Lär dig mer om våra lösningar och dess koncept:

Altura

Äldreboenden som stimulerar välbefinnande

INVELA

Citynära flexspace-lokaler

UMEUS

En ny generation studentbostäder

Woods

Kontor att utvecklas i – för medarbetare och verksamheter

Ett urval av våra lösningar

Utforska några av våra fastighetsprojekt 

  • Från byggnader till människor

    “Branschen har traditionellt sett betraktat fastigheter som en tillgångsklass, men när man utvecklar fastigheter behöver man ta till sig kundens perspektiv. Den är en övertygelse som har lett oss till att bli väldigt kundorienterade.“
    Rune Kock, Real Estate CEO