logistiK

Flexibelt, modernt och effektivt

Växande städer, förändrade konsumtions­mönster och ett utökat fokus på försörjnings­kedjans klimatpåverkan har ökat efterfrågan på flexibla, effektiva och hållbara logistik­anläggningar.

Tillsammans med kommuner och logistikaktörer adresserar vi fastighets­relaterade utmaningar för att möta trender inom modern logistik. Hållbarhet, flexibilitet och automation står högt på vår agenda. Vi förser varuägare och logistikaktörer med moderna logistik­anläggningar och crossdocking­terminaler i viktiga logistiknoder i Norden för att stötta deras tillväxt och processer i att bli allt mer effektiva.

Illustration of a top modern logistics facility

DLS Bålsta

Banbrytande, automatiserat höglager Läs mer

DLS Bålsta

Banbrytande, automatiserat höglager Läs mer

Solskenets solcells­system

Kraft åt den gröna omställningen Läs mer

Solskenets solcells­system

Kraft åt den gröna omställningen Läs mer