Samhälls­­fastigheter

Utrymme för omsorg

En växande befolkning har lett till ett ökat behov av samhällsfastigheter i Sverige. Framgent väntas framför allt antalet personer över 80 år växa kraftigt och redan nu uppger nästan hälften av de svenska kommunerna en brist på äldreboende­platser. I kombination med ett redan ålderstiget fastighetsbestånd är behovet av fler moderna äldreboenden påtagligt.

Vi arbetar tätt med kommuner och privata aktörer i så väl utvecklingen som förvaltningen av samhällsfastigheter. Vi har ett primärt fokus på äldreboenden men arbetar även med skolor och förskolor. Oavsett fastighetsslag är vår utgångspunkt att tillgodose behov och överträffa förväntningarna hos de som ska bo, arbeta och vistas i lokalerna. Miljöerna utformas för att främja välbefinnande och lugn, med en hög standard av välfärdsteknik.

Solhaga­parken

Äldreboende med användaren i fokus

Sisjödal

Sisjödal care home

Framtidssäkrat äldreboende i Göteborg