Samhälls­­fastigheter

utrymme för omsorg

En växande befolkning har lett till ett ökat behov av samhällsfastigheter i Sverige. Framgent väntas framför allt antalet personer över 80 år växa kraftigt och redan nu uppger nästan hälften av de svenska kommunerna en brist på äldreboende­platser. I kombination med ett redan ålderstiget fastighetsbestånd är behovet av fler moderna äldreboenden påtagligt.

Vi arbetar tätt med kommuner och privata aktörer i så väl utvecklingen som förvaltningen av samhällsfastigheter. Vi har ett primärt fokus på äldreboenden men arbetar även med skolor och förskolor. Oavsett fastighetsslag är vår utgångspunkt att tillgodose behov och överträffa förväntningarna hos de som ska bo, arbeta och vistas i lokalerna. Miljöerna utformas för att främja välbefinnande och lugn, med en hög standard av välfärdsteknik.

HOME – forskning med VR

Optimerade äldreboenden med VR Läs mer

HOME – forskning med VR

Optimerade äldreboenden med VR Läs mer

Solhaga­parken

Äldreboende med användaren i fokus Läs mer

Solhaga­parken

Äldreboende med användaren i fokus Läs mer
Sisjödal care home

Sisjödal

Framtidssäkrat äldreboende i Göteborg Läs mer

Sisjödal

Framtidssäkrat äldreboende i Göteborg Läs mer

Fribo Holte

Radhusinspirerat äldreboende Läs mer

Fribo Holte

Radhusinspirerat äldreboende Läs mer