Bostäder

I framkant för ett hållbart stadsliv

Behovet av bostäder fortsätter att öka, inte minst i snabbväxande och större städer. Samtidigt har ett flertal nordiska städer som målsättning att bli koldioxidneutrala. Efterfrågan på fastigheter med en mer hållbar profil – i både konstruktion och förvaltning – är nu högre än någonsin.

Vi utvecklar kvalitativa bostäder med fokus på Sveriges större regioner. Vi vill göra stort intryck på samhället och litet avtryck på klimatet. Genom att utforska potentialen i ny teknik och värdeskapande partnerskap utvecklar vi bostadsmiljöer som är berikande för invånare, kunder och samhället i stort.

Norra Vitsippan

Bostäder som når netto noll-energi

Idéfabriken

Återbruksprojekt i Stockholm

Vårbergs­toppen

Ungdomsbostäder med social hållbarhet i fokus

Lindallén

Ett hem för alla