Bostäder

I framkant för ett hållbart stadsliv

Behovet av bostäder fortsätter att öka, inte minst i snabbväxande och större städer. Samtidigt har ett flertal nordiska städer som målsättning att bli koldioxidneutrala. Efterfrågan på hållbara fastigheter – i både konstruktion och förvaltning – är nu högre än någonsin.

Med blick för hållbarhet utvecklar vi kvalitativa bostäder med fokus på Sveriges större regioner. Vi vill göra stort intryck för samhället, och litet avtryck på klimatet. Genom att utforska potentialen i ny teknik och värdeskapande partnerskap utvecklar vi bostadsmiljöer som är berikande för invånare, kunder och samhället i stort.

Norra Vitsippan

Bostäder som når netto noll-energi Läs mer

Norra Vitsippan

Bostäder som når netto noll-energi Läs mer

Idéfabriken

Återbruksprojekt i Stockholm Läs mer

Idéfabriken

Återbruksprojekt i Stockholm Läs mer

Vårbergs­toppen

Ungdomsbostäder med social hållbarhet i fokus Läs mer

Vårbergs­toppen

Ungdomsbostäder med social hållbarhet i fokus Läs mer

Lindallén

Ett hem för alla Läs mer

Lindallén

Ett hem för alla Läs mer